The Ultimate Guide To Catering

spyseniering تَزْويدُ وَتَقْديمُ الأطْعِمَةِ في المآدِبِ والحَفَلات продоволствие fornecimento zásobování die Lieferung catering τροφοδοσίαcatering, aprovisamiento toitlustamine سورسات رسانی pitopalvelu approvisionnement שֵרוּתֵי הַסעָדָה खानपान dostava u kuću ellátás, élelmezés penyediaan makanan veitingaþjónusta catering 仕出し 요식업 viešas maitinimas sagādāšana; piegādāšana menyajikan makanan cateringcatering, matlevering aprowizacja سورسات رسونكى abastecimento aprovizionare поставка; обслуживание zásobovanie preskrba snabdevanje catering, tillhandahållande av mat (måltider) การบริการจัดส่งอาหาร yemek/yiyecek sağlama, ikram hizmeti 外燴 громадське харчування کھانا فراہم کرنے کا عمل công việc cung cấp lương thực, thực phẩm 供应伙食

→ تَوْرِيدُ الطَّعَام cateringové služby catering Catering κέιτερινγκ catering, servicio de comidas y bebidas pitopalvelu restauration opskrbljivanje hranom ristorazione ケータリング 케이터링 catering bevertning katering catering, serviço de bufê ресторанное обслуживание catering การจัดอาหาร catering việc cung cấp thực phẩm 饮食业

to carry out the catering for sth [+ purpose] → préparer des repas pour qch catering collegecatering faculty n → école file de cuisine

The intention of collaborating airlines was to "get monetary savings, cut down congestion while in the cabin and provides punters the prospect to decide when to take in their food".[8] By requiring less galley Room on board, the planes could give much more passenger seats.[9]

If you only require a snack for your Conference or occasion, consider our freshly created chips and all 4 salsas. Each get will likely feature your alternative of hand-mashed guacamole or real queso to satisfy all of your dipping dreams

まかなう 음식을 제공하다 tiekti maistą sagādāt; piegādāt (pārtikas preces) menyajikan maaltijden verzorgen levere mat zaopatrywać خواړه تېته كول: دضرورت وړشيانو تهيه كول: دضرورت وړشيانو تهيه كول abastecer поставлять провизию dodávať (jedlo) preskrbovati (s hrano) snabdeti hranom leverera mat (måltider), förpläga จัดอาหาร ikram hizmeti yapmak 送餐 постачати провізію کھانا بہم پہنچانا cung cấp lương thực 供应伙食

spysenier مُتَعَهِّدٌ بِتَزْويد الطّعام доставчик fornecedor dodavatel, zásobovatel der Lieferant cateringfirma τροφοδότης proveedor hankija سور سات چی hankkija traiteur מְסַפֵּק שֵרוּתֵי הַסעָדָה भोज प्रबंधक, रसोइया dobavljač (élelmiszer)szállító; ellátásról gondoskodó cég (banketten) pemasok veitingamaður approvvigionatore, fornitore 仕出し屋 요식업자 maisto tiekėjas sagādnieks penyaji makanan leverancier van maaltijden leverandør av selskapsmat aprowizator سورسات چى fornecedor furnizor поставщик провизии dodávateľ, -ka dobavitelj snabdevač leverantör av mat (måltider) คนที่ขายหรือให้บริการด้านอาหาร ikram hizmeti sunan kişi, kuruluş 外燴業者 постачальник провіанту کھانا مہیا کرنے والا người cung cấp lương thực, thực phẩm 提供饮食及服务的人

In the highly polished nation, the place so much genius is every month used in catering for public amusement, a refreshing subject, which include he experienced himself had the pleasure to gentle upon, would be the untasted spring on the desert;

Providing & serving foods cater dish (sth) up dish sth out do the honours idiom gourmet honour position plate rustle rustle sth up self-catering serve serve sth up desk get take sth absent take sth out wait around hold out at table(s) idiom whip See additional final results »

The traditional canteen is mainly focused on lunch catering. In totally ten canteens we offer a range of delicious foods, You can find also a wide array of meals made available for vegetarians or vegans. Our present is on a regular basis complemented by weekly promotions which include dishes from various nations and on distinctive occasions. The twenty canteens from the AKAFÖ offer you both sweet or hearty snacks together with lesser meals finished by a big variety of beverages. Exactly where achievable, we depend upon sustainable creation. From the canteen on the Ruhr College Bochum (RUB), for example, we offer potatoes from controlled natural cultivation.

In its endeavour to supply high-quality and hygienic foodstuff to the travellers, Indian Railways have made and operationalized an institutionalized system for monitoring of quality and hygiene of catering services as a result of standard inspections at numerous degrees to address catering grievances.

References in basic literature ? Exhibit the administration that these types of turns are unpopular, As well as in daily, in image source an instant, the management will stop catering these kinds of turns to its audiences.

Wish to thank TFD for its existence? Convey to an acquaintance about us, incorporate a connection to this web page, or take a look at the webmaster's page totally free enjoyable written content.

cater to sb/sth cater to someone/some thing catered caterer catering caterpillar Caterpillar monitor Caterpillar tractor caterwaul My Dictionary

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “The Ultimate Guide To Catering”

Leave a Reply

Gravatar